Արտ Հաուս լեզվի կենտրոն

Արտ Հաուս լեզվի կենտրոնը հիմնադրվել է 2009 թ-ին՝ և գտնվում է Երևանի կենտրոնում՝ Աբովյան 33 հասցեում և հասանելի է Երևանի բոլոր ծայրամասերից:Մենք առաջարկում են օտար լեզուների անհատական և խմբակային խորացված դասընթացներ հատուկ մշակված ծրագրով բոլոր ուսանողների և ցանկացողների համար, ովքեր ցանկանում են սովորել օտար լեզուներ: Դասընթացի ընթացքում զարգացվում է ուսանողի ինչպես բանավոր այնպես էլ գրավոր խոսքը: Դասընթացը անցկացվում են հատուկ գրքերով,վիդեոներով և ձայնագրություններով: Մեզ մոտ դասընթացների կազմակերպումը չի սահմանափակվում միայն լսարանով, հաճախ կազմակերպվում են արտալսարանային պարապմունքներ,զուգահեռ ծանոթացնելով Երևան քաղաքի պատմամշակութային կոթողներին և թանգարաներին: Արտ Հաուս լեզվի կենտրոնում ուսումը կարող եք սկսել ցանկացած մակարդակից: Մենք երաշխավորում ենք մեր ուսանողներին՝ • անհատական մոտեցում • նորագույն մեթոդիկաների, գրքերի, ձեռնարկների կիրառում • գրավոր և բանավոր խոսքի հմտությունների զարգացում • արդյունավետություն և կիրառական գիտելիքների ուսուցում • թանգարաններում, պատկերասրահներում, մշակույթի և գիտության կենտրոններում արտալսարանային դասընթացների անցկացում, որոնց արդյունքում հասցնել նրան, որ ուսանողը մտածի տվյալ լեզվով: Արտ Հաուս Լեզվի կենտրոնում դասավանդվում է՝ Խոսակցական, Բիզնես Բժշկական Իրավաբանական Տնտեսագիտական անգլերեն TOEFL IELTS Ֆրանսերեն Իսպաներեն Իտալերեն Գերմաներեն Ռուսերեն Չինարեն Հայերեն

Ընտրեք մասնաճյուղը